Vítejte!

Úvodem

     Tento web vznikl jako moje soutěžní práce na Olympiádu techniky pořádanou KAT FPE ZČU. Úkolem toho webu je poskytnout vyučujícím, ale zejména samotným žákům dostatek vhodných studijních materiálů k modulu Využití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce RVP. Samotný modul se skládá ze čtyř částí, přičemž tento web kompletně zpracovává dvě části (Digitální technika, Digitální technologie).
     Další část Počítačové programy pro zpracování hlasových
a grafických informací
jsem se rozhodl nezpracovávat vzhledem k tomu, že v ní nejde ani tak o učební materiály jako o praktickou práci s vybranými programy, které se však na každé škole liší-proto tuto část nelze zpracovat univerzálně.
     Stejně tak část Mobilní služby nelze dost dobře zpracovat vzhledem k neustálým úpravám tarifů jednotlivých operátorů.
Pro výuku této části doporučuji specializované webové portály
(např. http://www.mobilmania.cz nebo http://mobil.idnes.cz) či webové prezentace jednotlivých operátorů (http://cz.o2.com, http://www.t-mobile.cz, http://www.vodafone.cz
a http://www.ufon.cz).
     Žáci mohou například vyhledávat a srovnávat jednotlivé produkty mobilních operátorů. Přičemž princip práce mobilních telefonů mají vysvětlený ve studijním materiálu GSM u části Digitální technologie na tomto webu.
     Veškeré učební texty, náměty na cvičení a fotografie jsou mojí vlastní tvorbou a nejsou převzaty z žádného zdroje. Fotografie byly v naprosté většině pořízeny v učebně multimediální techniky na Katedře technické výchovy FPE ZČU s laskavým svolením garanta mé práce Mgr. Jana Krotkého, který mne rovněž poskytl několik svých fotografií a zapůjčil vše potřebné pro pořízení samotných fotografií.
     Web je optimalizován pro rozlišení 1280x1024 a určen primárně pro internetové prohlížeče, které korektně zobrazují standardy W3C. Design stránek vychází z volně šiřitelné šablony webových stránek, kterou jsem si přizpůsobil dle svých potřeb a v ní použité CSS jsem kompletně počeštil. K testování žáků jsem využil volně dostupný Kvíz/Test, který jsem si upravil tak, aby vyhovoval mým potřebám.
     Doufám, že tento web bude alespoň pro jednoho učitele vzdělávací oblasti Člověk a svět práce přínosem a že v něm najde vhodného výukového pomocníka-poté nebude moje práce zbytečná.

Jiří Vohradský, autor

TEST VSTUPNÍCH ZNALOSTÍ

CO TU VŠE NAJDETE?

DIGITÁLNÍ TECHNIKA
Učební texty:

Cvičení:

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE
Učební texty:

Bezdrátové technologie

Cvičení:

TESTY