Video kodek

Bez rekomprese

Pokud nevybereme žádný výstupní kodek (copy), lze s videem provádět pouze pouze operace vystřižení scén, výběr části a změna kontejneru (více v kapitole kontejner). Výhodou je rychlé uložení (přímá kopie) bez ztráty kvality obrazu.

Kodeky

Kodek je zařízení nebo program, který dokáže transformovat datový proud do komprimované podoby.Dělíme je na ztrátové (export videa na web) a bezztrátové (pro úpravy např výstup z kamery).

Moderní video kodeky (doporučené pro výstup)

Huffyuv (nebo také HuffYUV) je velmi rychlý bezztrátový obrazový (video) kodek, jehož autorem je Ben Rudiak-Gould. Je uvolněn pod licencí GPL. Umožňuje komprimovat video ve formátu YUY2. Algoritmus je podobný bezztrátové kompresi JPEG v tom, že je predikována hodnota následujícího pixelu a chyba (rozdíl) je zakódována pomocí Huffmanova kódování. Tento kodek významě šetří místo na pevném disku, oproti nekomprimované formě videa RAW.

MPEG4 AVC (x264)

x264 není kodek, pouze kodér. Je šířen pod GPL licencí a používá jej mnoho open source projektů. Je otevřenou implementací H264 (součást mpeg4) používaného např u blu-ray videa ale i pro šíření televizního vysílání (u nás zatím v experimentálním provozu). Dosahuje výborné obrazové kvality při zachování poměru velikosti videa. Konkurencí je nově schválený kodek ogg-theora (zatím není v avidemuxu jako video podporován, vorbis a kontejner ogm ano) a postarší xvid/divx kodek.

Základní nastavení kodeku

Většina kodeků má podobný princip nastavení výstupní kvality Encoding Mode, nejčastěji se používá: