Video filtry

Lze použít pouze při volbě výstupního formátu videa, celé video budé poté překomprimováno do zvoleného formátu (rekomprese).

Filtry jdou řadit za sebe, doporučený je postup odstranění prokladu u DVD a televizních záznamů (deinterlace), zmenšení...

Menu -> Video -> Filtry (CTRL + ALT + F) stačí vybrat ze seznamu a dvakrát poklepat / klepnout na tlačítko +.

Transformační filtry (nejčasteji používané)
Crop, slouží k oříznutí černých pruhů okolo videa

Resize

Resize se používá ke změně rozlišení videa, dobré je mít přehled o nejčastěji používaných rozlišeních (důležitý je počet sloupců, řádků může být méně, někdy je to velice matoucí protože se od řádků odvíjí označení např. 720p = 720 řádků, p = progresivně neprokládaně):

Video by mělo mít strany dělitelné 16 kvůli, některé kodeky si jinak nedokáží poradit.

Resize Method

Metoda změny rozlišení, nejlepších výsledků dosahuje Lanzcoz, je však nejpomalejší.

Aspekt ratio

Poměr stran, pokud je zdrojové video DVD je třeba upravit poměr stran, aby ve výsledku něměli lidé "šišaté hlavy". DVD je zvláštní tím že nemá pixely čtvercové.

Fade in / out

Jediný přechodový efekt v avidemuxu, používá se mezi jednotlivýi scénami, nevýhodou je manuální nastavení času začátku a konce (dle časové osy).

Interlacing / de-interlacing

Odstranění prokladu se používá u televizních záznamů a DVD sudé/liché řádky jsou vysílány později a na počítačovém monitoru by to působilo rušivě. Dnes už se většinou používá progresivní vysílání i u DVB-T.

Sharp

Zostření snímku

Subtitles

Přidání titulků na pevno do videa, tato problematika je složitější a nebudu jí zde rozebírat.