Prostředí

Hlavní menu

Otevřít video soubor
Uložit video soubor
Zobrazení informací o videu
Načtení projektu
Kalkulátor velikosti videa (více průchodů - nutno přičíst audio)

Zobrazení

Pouze vstupní video
Pouze výstupní video
Vedle sebe
Nad sebe
Do samostatných oken

Navigace

Živé přehrávání
Zastavení přehrávání
Předcházející snímek
Následující snímek
Předcházející klíčový snímek
Následující klíčový snímek
Předcházející černý snímek
Následující černý snímek
Na první snímek
Na poslední snímek
Posuvník pro rychlý pohyb

Posuvník

Slouží k nastavení pozice ve videu.

Nastaví zarážku A na aktuální pozici
Nastaví zarážku B na aktuální pozici