Vložení obrázku


 • Stisknutím tlačítka EduBoard se zobrazí bílá pracovní plocha.

 • Tlačítkem se přepnete do režimu vkládání objektů.

 • Tlačítko pro vložení obrázku ze souboru aktivuje klasického průzkumníka pro otvírání souborů

 • Ze souborů uložených na disku vyberte požadovaný obrázek.

 • Objekt se vloží na pracovní plochu kliknutím na tlačítko myši a tažením. Tím se vytvoří rámeček, který určuje velikost obrázku po vložení.

 • Velikost lze kdykoliv přizpůsobovat vybraním objektu, kliknutím na puntík ohraničující vybraný objekt a tažením myší.

 • Mazání objektů


 • Objekt lze smazat. Smazání je možné provést několika způsoby.
  Vybráním objektu a :
  1. tažením přemístit do koše. Ikona v dolní části pracovní plochy.
  2. stiskem tlačítka DELETE.
  3. Přepnutím do režimu manipulace s objekty a stiskem tlačítka "Smazat" .

Přidání a smazání objektu na pracovní plochu

Kliknutím na zelené tlačítko s šipkou spustíte video.

Copyright © 2008 Eliška Hesslerová