Úvod do práce s programy Write a Draw

 

Zpracovala:    Nikola Vávrová

Kontakt:         netnicolle@seznam.cz

 

Vítejte

Jsem ráda, že jste se rozhodli vyzkoušet programy Write a Draw. Přečtěte si prosím krátký úvod k tomuto kurzu. Poté vám poradím kde sehnat zdarma kancelářský balík Open Office. Výuce už nic nebrání, tak pokud chcete, začínáme!

Úvod

openofficelogo.jpgWrite a Draw, jsou součástí kancelářského balíku OpenOffice.org, který je šířený jako svobodný software pod licencí LGPL. Je komukoliv dostupný zdarma, schopný provozu pod operačními systémy Microsoft Windows, Mac OS X. Všechny jeho součásti jsou zcela počeštěny.

OpenOffice.org od verze 2.0 plně používá a podporuje otevřený souborový formát OpenDocument, který byl schválen a přijat jako standard ISO. Dokáže však načítat a ukládat i soubory v mnoha jiných formátech, včetně proprietárních formátů kancelářského balíku Microsoft Office a nově přijatého problematického ISO standardu navrženého Microsoftem OOXML.

Podle prohlášení o hlavním cíli celého projektu se OpenOffice.org snaží za spolupráce v komunitě vytvořit přední mezinárodní kancelářskou sadu nástrojů, která bude pracovat na všech hlavních platformách a poskytovat přístup k veškerým funkcím a datům pomocí API, založeného na otevřených komponentách a souborového formátu, založeného na XML.

OpenOffice.org hodlá konkurovat Microsoft Office a napodobit způsob práce s ním tam, kde je to vhodné. Dokáže zapisovat a číst většinu formátů, používaných v Microsoft Office a mnoha jiných aplikacích, což je nezbytná funkce pro mnoho uživatelů. Bylo dokonce zjištěno, že OpenOffice.org dokáže otevřít soubor vytvořený ve starších verzích Microsoft Office a také poškozené soubory, které nedokážou otevřít ani novější verze Microsoft Office. Korektní zobrazení souborů z Microsoft Office však není stoprocentní.

 

OpenOffice.org je sbírka různých aplikací, které spolu těsně spolupracují, aby byly schopny nabídnout funkce očekávané od moderního kancelářského balíku. Mnoho součástí je vytvořeno podle vzorů, které jsou součástí Microsoft Office. Součástí balíku OpenOffice.org jsou:

       Writer – textový procesor

       Calc – tabulkový procesor

       Impress – prezentační nástroj

       Draw – grafický editor

       Base – databázový frontend

       Math – nástroj pro vytváření matematických vzorců

       Quickstarter – program pro MS Windows, který nahrává knihovny a důležité kusy kódu do paměti předem, aby se díky tomu spustil program rychleji.

 

Kde sehnat Open Office?

Kancelářský balík OpenOffice.org je zdarma pro komerční i osobní použití. Plně podporuje češtinu. Samotný program a jeho doplňky si můžete stáhnout na této adrese: http://www.openoffice.cz

 

Začínáme!

To by na krátký úvod stačilo. Přejdeme od teorie k praxi. Vyberte program, jehož základní funkce chcete poznat:

Writer

Draw

w.jpg

d.gif

Textový editor, ve kterém se naučíme základní formátování textu, vkládání obrázků a tabulek.

 

Program pro jednoduché malování, náčrtky a schémata.