O projektu

Tento projekt vznikl jako soutěžní práce do Olympiády techniky 2008 pořádanou Katedrou Technické výchovy v Plzni. Více na http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/

Projekt se zabývá problematikou digitální fotografie. Konkrétně je zaměřená pro začátečníky. Pomocí projektu by měli pomocí čtyř kroků, jak vyplývá z názvu být schopni vyprodukovat a upravit kvalitní fotografii. V prvním kroku se zabývá práce základní problematikou kompozice a expozice, správného používání digitálního fotoaparátu a jeho možnostmi.V druhém kroku se zabývá přemístěním fotografii z fotoaparátu do PC, kde je v následujícím třetím kroku budeme upravovat pomocí základních úprav, kterými jsou ořez, úprava barev, zmenšení apd… Ve čtvrtém posledním kroku se práce zabývá tiskem a další produkcí fotografíí na internet a vytvářením fotoalb. Práce je tvořena výukovými texty s obrázky společně s výukovými animacemi jak danou problematiku zvládnout.
Projekt je zpracován jako webová stránka pomocí technologie html a grafika je vytvořena programem Photoshop od firmy ADOBE. Projekt bude produkován na CD společně s grafických zpracovaným obalem, který je součástí projektu.

Aktuální verze projektu je na http://honzik.borek62.com/digifoto/

V projektu jsou použity některé články, fotky a citace z odborných serverů :
www.fotografovani.cz
www.digineff.cz
www.fotoroman.cz
www.fotoradce.cz